Vi kommer att ha olika kurser under vintern.

Du kan redan nu anmäla dig till ”grönt-kort” kurs under vintern.

Vi har som vanligt kurser för dig som redan spelar också.

Ring för info om tider m.m.